Architektonický ateliér A A  V Í C H se zabývá přirozenou organickou architekturou, udržitelným rozvojem a je iniciátorem revitalizace města Inspirací je pro nás česká meziválečná tradice a poetismus, na které volně a současně navazujeme.

Logika, řád a citlivost jsou na 1. místě.

Ateliér navrhuje komplexní řešení, napomáhá vyhledání vhodné parcely, definuje s klientem optimální stavební program. Zhotovíme vše od návrhu – studie stavby, kompletní projektové dokumentace až po zařízení stavebního povolení. Zabýváme se projekty interiérů, zahradní architekturou, výběrem dodavatele a autorským dozorem stavby. Během 25-letého období jsme nashromáždili řadu profesionálních informací,zkušeností a kontaktů.


" DOMY JSOU KORÁBY ČASU, JSOU ZPRÁVOU POTOMKŮM O STAVU SVĚTA "

Top Quality Replica Watches Hublot Replica Watches Hublot Replica www.swatchesandrags.com